Google Classroom

Google Classroom มีประโยชน์อย่างมากสำหรับการเรียนออนไลน์

Google Classroom เป็นบริการหนึ่งของ Google สำหรับผู้ที่ใช้งาน Google App for Education ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการศึกษา โดยรวบรวมและผสมผสานผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ Google ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างห้องเรียนออนไลน์เข้าไว้ด้วยกัน อาทิเช่น

  • Google Drive ที่เป็น Cloud Technology สำหรับเก็บข้อมูลต่าง ๆ แบบออนไลน์
  • Gmail ที่เป็น Email แบบฉบับเฉพาะของ Google และเป็นเสมือนกุญแจสำหรับการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของ Google แบบไม่จำกัด
  • Google Docs โปรแกรม Word ซึ่งจัดการเอกสารได้ทันทีผ่านระบบออนไลน์
  • Google Calendar ปฏิทินที่ออกแบบโดย Google ซึ่งสามารถเชื่อมโยงตารางนัดหมายต่าง ๆ ได้

Google Classroom เป็นโปรแกรมที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ครูผู้สอนสามารถสร้างและเก็บงานได้โดยไม่จำเป็นต้องสิ้นเปลืองกระดาษช่วยประหยัดเวลาและอำนวยความสะดวกให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียน เปิดตัวต่อสาธารณะชนครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 2014 ซึ่งตลอดมาได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ

Google Classroom นี้มีประโยชน์อย่างมากสำหรับการเรียนออนไลน์ เพราะสามารถทำสำเนาเอกสารให้กับนักเรียนแต่ละคนได้โดยอัตโนมัติ และนักเรียนสามารถทำงานผ่านเอกสารนั้นได้แบบออนไลน์ ซึ่งโปรแกรมจะช่วยในการสร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดเก็บเอกสารให้กับนักเรียนได้อย่างเป็นระเบียบและครูผู้สอนสามารถติดตามนักเรียนได้ว่า พวกเขาทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จแล้วหรือไม่ โดยดูจากการส่งงานออนไลน์ของนักเรียน

สำหรับการเข้าใช้งาน Google Classroom นั้น ครูผู้สอนและนักเรียนสามารถเข้าใช้ได้ง่าย ๆ โดยเบื้องต้นครูผู้สอนจะต้องมี บัญชี Gmail ก่อน ซึ่ง Gmail นี้จะเป็น Email ที่สามารถเข้าถึงบริการและผลิตภัณฑ์ของ Google ได้ทั้งหมด จากนั้นจึงเข้าสู่โปรแกรม Google Classroom ซึ่งอาจเข้าผ่านเว็บไซต์ http://classroom.google.com หรือเข้าที่ แอปพลิเคชันของ Google ก็ได้

เมื่อเข้ามาหน้าแรกของโปรแกรม Google Classroom แล้วให้คลิกที่เครื่องหมายบวก จากนั้นจึงเลือกว่า จะเข้าร่วมชั้นเรียน(สำหรับนักเรียน) หรือสร้างชั้นเรียน(สำหรับครูผู้สอน) การสร้างชั้นเรียนนั้น เมื่อคลิกเข้าไปแล้ว จะต้องระบุ ชื่อชั้นเรียน ห้องเรียน เนื้อหาวิชา ก่อนที่จะกดสร้างห้อง ซึ่งระบบจะสร้างห้องเรียนให้โดยอัตโนมัติ จากนั้นครูผู้สอนจะต้องแจ้งรหัสห้องเรียนให้นักเรียนทราบเพื่อนำไปกรอกสำหรับการเข้าร่วมในชั้นเรียนนั้น

Google Classroom

หลังจากที่สร้างห้องเรียนเสร็จแล้ว จะพบว่าในหน้าหลักจะมีเมนูสำคัญอยู่ 4 ส่วนคือ

1. สตรีม เป็นส่วนที่แสดงถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของห้องเรียนที่ได้สร้างขึ้น และเป็นที่ ที่ใช้พูดคุยและปรึกษาหารือกันระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียน หรือระหว่างนักเรียนด้วยกัน รวมถึงเป็นส่วนที่เผยแพร่การสอนของครูผู้สอน

2. งานของชั้นเรียน คลังเก็บงานที่มอบหมายให้กับนักเรียน ที่ครูผู้สอนสามารถออกแบบใบงานได้หลากหลายลักษณะโดยคลิกที่คำว่า “สร้าง” และเลือกรูปแบบงานที่กำหนด

3. ผู้คน เป็นส่วนที่บอกถึงจำนวนของผู้สอนและผู้เรียนและรายเอียดของบัญชี

4. คะแนน เป็นส่วนที่แสดงถึงคะแนนที่นักเรียนทำได้

ซึ่งเมนูทั้ง 4 ส่วนนี้ช่วยให้ห้องเรียนออนไลน์นั้นมีประสิทธิภาพและเหมือนห้องเรียนจริงๆมากยิ่งขึ้น

สำหรับประโยชน์ของโปรแกรม Google Classroom นั้นมีด้วยกันหลายประการ ซึ่งสามารถสรุปได้อย่างคร่าว ๆ ดังนี้

1. Google Classroom เป็นบริการที่ครูผู้สอนสามารถใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถใช้ร่วมกันโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างดี สามารถเข้าถึงได้ง่ายในทุก ๆ ที่ ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ

2. Google Classroom เป็นระบบห้องเรียนออนไลน์ที่ครูผู้สอนสามารถเพิ่มนักเรียนได้รวดเร็วและง่ายดาย ทำให้มีเวลาในการเตรียมการสอนมากขึ้น และสามารถสอนร่วมกันได้ถึง 20 คนใน 1 ชั้นเรียน

3. ครูผู้สอนสามารถจัดการชั้นเรียนพร้อม ๆ กันได้หลายชั้นเรียน สามารถสร้างใบงานเพียงชิ้นเดียว และสร้างสำเนาให้กับนักเรียนทั้งหมดได้ในทันที สามารถเพิ่มสื่อการสอนในงานต่าง ๆ เช่น วิดีโอ YouTube แบบสำรวจ Google ฟอร์ม, PDF และรายการอื่น ๆ จากไดรฟ์ ซึ่งครูผู้สอน รวมถึงนักเรียนสามารถไฮไลต์ หรือเขียนโน้ตเพิ่มเติมลงในเอกสารเหล่านั้นได้ สามารถโยกย้ายประกาศหรือใบงานไปมาระหว่างชั้นเรียนได้ และสามารถตั้งเวลาในการเผยแพร่และสามารถปรับปรุงเอกสารได้ตามต้องการ

4. งานต่าง ๆ ที่สร้างขึ้น จะถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบในที่เดียว นักเรียนสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนของชั้นเรียนได้เสมอ ในขณะเดียวกัน ครูผู้สอนก็สามารถตรวจทานงานของนักเรียนตลอดเวลา สามารถให้คะแนนและปรับแต่งเกรดได้ตามต้องการ ซึ่งนักเรียนจะทราบได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องประกาศผล

5. ทั้งครูผู้สอนและนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ และครูผู้สอนสามารถแก้ไขงานของนักเรียนได้แบบเรียลไทม์

6. สามารถสื่อสารอย่างปลอดภัยกับพ่อแม่ผู้ปกครอง เครือข่ายครูผู้สอน หรือแม้แต่การพูดคุยกันระหว่างนักเรียนด้วยกัน ผ่าน G Suite ที่เป็นชุดบริการของGoogleได้ ที่มีระบบดูแลความปลอดภัยที่ดีในระดับหนึ่ง

จะเห็นได้ว่าโปรแกรม Google Classroom นั้น คือรูปแบบของห้องเรียนออนไลน์รูปแบบหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและได้รับความนิยมพอสมควร ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากความน่าเชื่อถือของผลิตภัณต์ต่าง ๆ ของ Google ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดี และมักจะเป็นบริการที่ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย หรืองดเว้นไว้ถ้าเป็นประโยชน์กับการศึกษา จึงทำให้ Google กลายแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จและเป็นขวัญใจของใครหลาย ๆ คน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ bm-pilates.com

ufa slot

Releated