เขาแผงม้า

ชาวบ้านวังน้ำเขียว ไม่เอาสกายวอล์คชมกระทิงเขาแผงม้า

จากกรณีที่นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ส.อบจ.) ได้เสนอแนวคิดที่จะสร้างสกายวอล์ค บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า เพื่อเป็นแลนด์มาค์คดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาชมวิวทิวทัศน์ และส่องดูฝูงกระทิงป่า บริเวณเขาแผงม้า เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ต่อมาก็ได้มีกลุ่มนักอนุรักษ์ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านการก่อสร้างผ่านโลกโซเชี่ยลอย่างต่อเนื่อง

ที่หมู่บ้านคลองทราย ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นหมู่บ้าน ที่อยู่ไม่ไกลจากบริเวณจุดสกัดเขาสูงเขาแผงม้า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวส่องดูกระทิงป่า พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อยากให้มีการสร้างสกายวอล์คเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวเป็นจำนวนมากตามที่มีผู้เสนอดังกล่าว

นายกังวาฬ ศรีสวาส อายุ 44 ปี ชาวบ้านคลองทราย กล่าวว่า แนวคิดการสร้างสกายวอล์ค เป็นเพียงแนวคิดของคนกลุ่มเดียวเท่านั้น โดยที่ไม่ได้มีการมาสอบถามชาวบ้านที่อยู่บริเวณนี้เลย ซึ่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ชาวบ้านก็ไม่ได้ต้องการให้มีการก่อสร้างสิ่งแปลกปลอมเข้าไปรุกล้ำภายในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ขณะเดียวกัน ชาวบ้านแทบจะไม่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเลยเพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาชมกระทิงก็ขึ้นไปชมกระทิงแล้วก็กลับไป นอกจากนี้ยังทิ้งขยะให้เป็นภาระกับชาวบ้านอีกด้วย ดังนั้นจึงอยากให้เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบเดิมดีกว่า ไม่ได้อยากให้มีการสร้างสกายวอล์คขึ้นมาแต่อย่างใด

เขาแผงม้า

ทั้งนี้กระทิงป่าที่อยู่บริเวณเขาแผงม้าปัจจุบันมีอยู่กว่า 300 ตัวซึ่งก็จะมีอยู่หลายฝูงบางฝูงก็ออกมาหากินพืชผลการเกษตรของชาวบ้าน บางฝูงก็อยู่อาศัยแต่ภายในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แม้ว่าจะมีการทำเป็นรั้วไฟฟ้ากั้นก็ยังคงมีฝูงกระทิงมาหากินพืชผลการเกษตรของชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง จนในปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่บ้านคลองทรายเลิกปลูกพืชผลทางการเกษตรหมดแล้ว

ด้านนายวิทยา สกลเจริญเวช คณะกรรมการจัดทำแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า กล่าวว่า ในเรื่องนี้น่าจะมีการระดมความคิดเห็นของทุกภาคส่วนก่อน แต่โดยหลักแล้วเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ก็จะมีกฎระเบียบการบริหารพื้นที่ไว้แค่ 3 ข้อ ได้แก่ การวิจัย การศึกษาค้นคว้า และการอนุรักษ์ระบบนิเวศ แต่การมีผู้เสนอให้ทำสกายวอล์ค บริเวณเขาแผงม้านั้น มีข้อจำกัดหลายอย่าง จนทำให้เกิดแรงต่อต้านจากนักอนุรักษ์ ซึ่งต้องมาศึกษาดูก่อนว่าสามารถทำได้หรือไม่ เพราะปัจจุบันนี้จุดดังกล่าวก็สามารถให้นักท่องเที่ยวเข้าชมกระทิงได้อย่างใกล้ชิด 360 องศาอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องไปสร้างสกายวอล์คให้เสียงบประมาณ เสียธรรมชาติที่สวยงามซึ่งอำเภอวังน้ำเขียวก็มีหลายจุดที่เหมาะสมจะทำสกายวอล์คได้

ขณะเดียวกันชุมชนรอบบริเวณเขาแผงม้า แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการที่กระทิงลงมากินพืชผลทางการเกษตร แต่ชาวบ้านก็สามารถปรับตัวอยู่กับกระทิงได้ การทำอะไรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้าจะทำอะไรแล้ว มีผลกระทบกับสัตว์ป่าและธรรมชาติ ชาวบ้านแถวนี้ก็ไม่เอาด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงอยากให้ศึกษาผลดีผลเสียให้รอบคอบก่อน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ bm-pilates.com

ufa slot

Releated